Дейности

Проектиране

Екип от инженери  с отлична подготовка и опит обстойно проучва, консултира и предлага оптимални и енергийно-ефективни решения за отопление,  вентилация  и климатизация, както и съпътстващите ги автоматично регулиране и управление. Портфолиото ни включва проекти за жилищни обекти, административни сгради, промишлени комплекси, болници, хотели, логистични центрове и много други. През всички фази на проектиране следваме стриктно техническите правила и нормативи, използваме съвременен софтуер и оборудване. Предлагаме  ре-инженеринг и оптимизация на вече съществуващи системи или проекти.

Нашите специалисти по топлотехника, топло и ядрена енергетика и автоматизация разработват проекти , отговарящи на индивидуалните изисквания на клиента за следните системи:

– ОВК инсталации с битово или обществено предназначение във всички варианти, като технически решения;
– ОВК инсталации с повишени изисквания за болници, лаборатории и фармацевтичната промишленост;
– Котелни инсталации с водогрейни или парни котли за промишлеността;
– Геотермални и соларни инсталации;
– Прецизни системи за климатизация на дейта-центрове;
– Инсталации за изгаряне на отпадна дървесина и растителни продукти от различни производства, с водогрейни или парни котли, сушилни за дървен материал;
– Системи за автоматично регулиране и управление на изброените видове топлотехнически инсталации.

Продажби

Търговският отдел на Термоинженеринг МПЗ, съставен от висококвалифицирани специалисти, изготвя оферти, базирани на активни консултации и изясняване на оптималните за клиента решения. Използваме възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи конкурентни цени за изпълнение на проектите. Прилагаме индивидуален подход към всеки клиент и се съобразяваме със всички новости в бранша.

За да осигурим качество на предлагания от нас краен продукт, доставяме и изграждаме инсталации с оборудване от водещи и доказали се световни производители.

Производство

Производствена база  на Термоинженеринг МПЗ изработва въздуховоди и широка гама въздуховодни елементи като шумозаглушители, неподвижни жалузийни решетки, боксове за вентилатори и филтри, регулиращи клапи и др. Разполага с производствена линия за въздуховоди от листова ламарина, оборудвана със съвременни и модерни машини, позволяващи прилагане на високо продуктивни технологии в производствения процес. Сред оборудването са:

– Автоматизирана линия за производство на въздуховоди и вентилационни елементи;
– Плазмена машина с цифрово-програмируемо управление (ЦПУ) за разкрояване на детайли с произволна конфигурация;
– Високопродуктивен абкант с ЦПУ;
– Комплекс от машини с ЦПУ за производство на фасонни и нестандартни детайли.

Монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз

Фирмата ни разполага със собствени мотажни групи с опит и притежава целия инструментариум от професионални инструменти необходими всички дейности по монтажа на ОВК инсталации. В Термоинженеринг МПЗ работят високо квалифицирани електро-дъгови и аргонови заварчици и монтажници, преминали обучение и съответната сертификация.

Екипите ни са оборудвани с уреди за замерване и настройка на въздуховодни мрежи и инсталации, на тръбопроводни мрежи за отоплителни, климатични и хладилни инсталации, с монтирани дебито- регулиращи вентили от фирмата ТА и IMI, както и пълни комплекти за хладилни системи.

Предлагаме професионален гаранционен и извънгаранционен сервиз  на оборудване за всякакъв вид ОВК инсталации. Сервизния състав на фирмата е съставен от високо квалифицирани инженери и сервизни техници, преминали съответните сертификационни курсове и процедури, даващи право да извършват пусково-наладъчна и сервизна дейност на съоръженията и оборудването, които влагаме в изпълняваните обекти. Голяма част от сервизния персонал е преминал и необходимото обучение във фирмите производители, от които внасяме климатично и вентилационно оборудване и системи за автоматично регулиране и управление.