Централен Офис - София

Централен oфис – София

1505 София
ул. „Плачковски манастир” 23
тел.: (02) 943 40 49; 946 33 15; 946 33 16
тел./факс: (02) 943 40 78
e-mail: office@aircon-bg.com

Технически отдел:

тел: 02/ 943 40 49
факс: 02/ 943 40 78
e-mail: service@aircon-bg.com

Производствена база Божурище:

гр. Божурище
Промишлена зона (вход срещу Конната база)

Ръководител:

Борислав Братанов
тел: 02 / 993 21 98
факс: 02/ 993 21 82
E-mail: borislav.bratanov@aircon-bg.com