Административна и жилищна сграда – ул. „Черковна”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини Blue Box – 2 бр., с обща мощност 650 kW;
Водогрейни котли BUDERUS – 2 бр., с обща мощност 1 000 kW;
Вентилаторни конвектори – 200 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.