Административна сграда и сервизна база „ПЕЖО” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

VRF-система TOSHIBA с охлаждаща мощност 37,50 kW, състояща се от 1 бр. външно тяло и 13 бр. вътрешни тела.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране,доставка, монтаж и въвеждане в действие.