Административна сграда при завод за обработване на отпадъци, м. Хан Богров

   

ОПИСАНИЕ

Отоплителна инсталация с оползотворяване на отпадната топлина от технологичните процеси и пелетен котел Marina CS, 100,00 kW; Бойлер SUNSYSTEM – 1 000 л.; Циркулационни помпи и топлообменник /Wilo и Swep/; Радиаторно отопление – алуминиеви радиатори Helyos; Нагнетателна вентилационна система за канален монтаж с дебит 3 500 м³/ч; Смукателна вентилационна система за канален монтаж с дебит 3 500 м³/ч; Топловъздушни апарати Sabiana Atlas – 4 бр. с отоплителна мощност 4,00 kW, дебит 1 560 м³/ч; Автоматика; Инверторен климатизатор разделен тип CARRIER с охладителна мощност 3,90 kW и отоплителна 4,50 kW.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и СМР дейности. Инсталация за биологично третиране на площадка.