Административна сграда на „РВД” – Летище, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с термопомпен агрегат въздух-вода, марка CARRIER, тип 38BQ-070-901EE, с отоплителна мощност 180 kW и охладителна 184 kW;
Климатични камери CARRIER серия 39FD;
Вентилаторни конвектори CARRIER тип 42CV;
Циркулационни помпи KSB;
Общият обем климатизиран въздух е 31 700 м³/ч;
Система за автоматично регулиране: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Техничекси и работен проект. Доставка, монтаж, пуск и настройка на всички съоръжения и инсталации.