Административна сграда с магазини и подземни гаражи на „Дарик Радио“ АД, гр. София
 

ОПИСАНИЕ

Термопомпен агрегат Carrier с мощност 267 kW
Абонатна станция с отоплителна мощност 200 mV / 50 mV БГВ
Вентилаторни конвектори Carrier за 2-тръбна система за открит крайстенен и подов монтаж – 120 бр.
Рекуперативни блокове за осигуряване на пресен въздух с оборудване Systemair и Тангра за въздушен дебит 1000 m³/h и 1500 m³/h
Вентилационни системи за гараж, магазини и тоалетни

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, екзекутивна документация, доставка и монтаж на оборудване, изграждане на въздуховоди и тръбни системи, пуск и въвеждане в експлоатация, екзекутивни чертежи.