Банка „Биохим”, клон „Европа”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи CARRIER с вътрешни тела за свързване с въздуховодна мрежа;
Вентиалатори: RED – RING.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.