„Банка ДСК” ЕАД, с. Гърмен

 
 

ОПИСАНИЕ

Смяна предназначение и преустройство на част от сграда за нуждите на „Банка ДСК” ЕАД, с. Гърмен:
Мултисплит система MITSUBISHI ELECTRIC с 4 бр. вътрешни тела касетъчен тип, за монтаж в окачен таван и вътрешно тяло за висок стенен монтаж с обща студова мощност 12,20 kW и отоплителна мощност 14,00 kW;
Инверторна cплит система за висок стенен монтаж – MITSUBISHI ELECTRIC;
Въздуховоди от поцинкована ламарина;
Приточно-смукателен климатичен блок с рекуператор – 500 м³/ч, MITSUBISHI ELECTRIC;
Смукателни вентилационни инсталации;
Табло за управление работата на рекуператорен блок и електрически калорифер.

 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.