Банка „Пещера”

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизиране със сплит системи на CARRIER – серия 38VA/40VKC.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.