Банкнотоброячни машини на „БНБ” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични шкафове тип „Close control” CARRIER.
Вентилатори RED–RING.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.