„Бизнес Парк Варна” – Сграда 1

 
 

ОПИСАНИЕ

Въздухоохлаждащ агрегат CARRIER с охладителна мощност 700 kW;
Климатични камери CARRIER – 3 бр.;
Котел на газ, CARRIER, с мощност 1 400 kW – 3 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж, пуск и сервизна поддръжка.