„Бизнес Парк Варна” – Сграда 8

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини Blue Box – 2 бр., с обща мощност 400 kW;
Климатични камери – 6 бр. с вентилаторни конвектори
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и пуск.