„Бизнес Парк София” – Сграда 10

 
 

ОПИСАНИЕ

Термопомпен агрегат CARRIER 30RH140 с охладителна мощност: 133,00 kW – 2 бр.;
Термопомпен агрегат CARRIER 30RH160 с охладителна мощност: 143,00 kW – 1 бр.;
Термопомпен агрегат Blue Box ZETA HP 32.4 с охладителна мощност: 319,00 kW – 1 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.