Бизенс център „ЕКСПО 2000”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Отоплителна инсталация Carrier, нагревателна помпа 30DQ 032;
Вентилаторни конвектори 42Е;
Котел STREBEL RU 1S–8, с отоплителна мощност: 430 kW;
Автоматика: Landis & Staefa.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и въвеждане в действие.