Бизнес-център и хотел в гр. Екатеринбург, Русия

 
 

ОПИСАНИЕ

Диспетчерна система за управление на климатични, вентилационни и отоплителни инсталации, асансьорни уредби, противопожарни инсталации – LANDIS & STAEFA.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в действие.