„БНБ”, гр. Бургас

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация CARRIER с 41 бр. вентилаторни конвектори и водно-охлаждаем хладилен агрегат; Хладилни машини 2 бр., всяка с мощност 70,00 kW; Обратни охладители 2 бр, всеки с мошност 95,00 kW; Котелна инсталация: 2 бр. STREBEL, тип Ca 7S – 6, всеки с мощност: 120,00 kW; Общ обем на климатизирания въздух: 4 000 м³/ч; Автоматика: LANDIS & STAEFA.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж.