„БТК ГРУП” ТЦ 46 – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

VRF-система TOSHIBA с охладителна мощност 84,00 kW и отоплителна мощност 94,00 kW, състояща се от 3 бр. външни тела и 20 бр. вътрешни тела.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране,доставка, монтаж и въвеждане в действие.