„Виенска сладкарница” на HGB, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация:
Климатична камера TROGES с дебит 7 000 м³/ч;
Хладилна машина BRYANT;
Автоматика LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.