Единен център за управление на въздушното движение – РВД, гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Чилър въздух-вода Carrier, тип 30GX247 – 3 бр., всеки с мощност 810 kW.
Чилър въздух-вода Carrier, тип 30 GX082, с мощност 284 kW.
Климатични камери Carrier – 45 бр.
Вентилаторни конвектори Carrier, тип 42Y – 500 бр.
Водогрейни котли LOOS Ut-2500 – 3 бр. всеки с мощност 2 500 kW.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Технически и работен проект. Доставка, монтаж, пуск и настройка на всички съоръжения и инсталации.