„Електронно изчислителен център” на Банксервиз в „БНБ” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи HITACHI;
Вентилатори RED – RING.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.