Завод „ТИРБУЛ” – гр. Сливен

 
 

ОПИСАНИЕ

Котел за пара LOOS, тип UL-S 8000 x 10, комплект с економайзер, модул за пълна деаерация и питателни помпи.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.