Кауфланд – гр. Ямбол

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с общ топлинен капацитет 600 kW, охладителна мощност 250 kW и общ дебит въздух 70 000 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.