„КИ ЛОГИСТИК”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Водогреен нафтов котел с мощност 530 kW;
Термопомпени агрегати – 2 бр. с обща охладителна мощност 420 kW;
Вентилаторни конвектори CARRIER за открит стенен монтаж, тип 40NZ – 80 бр.;
Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж, тип 40JW и 40VP: 9 бр.;
Климатични камери CARRIER – 2 бр. с общ дебит 13 000 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и пуск в действие.