„Летище София” – Нов Терминал

 
 

ОПИСАНИЕ

Водогрейни котли LOOS – 2 бр. всеки с мощност 2 500 kW;
Вентилаторни конвектори – 95 бр.;
Турбо хладилни машини CARRIER – 3 бр., всяка с охладителна мощност 1 500 kW;
Водоохлаждащи кули Baltimore – 3 бр., всяка с охладителна мощност 2 100 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и въвеждане в действие.