Магазин „Mr. Bricolage“ Люлин – Сървърно помещение, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Сплит системи Toshiba – 2 бр. с обща охладителна мощност 2х5 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка на оборудване и монтаж.