Микс-ПС ООД, складове и магазин, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатични камери EUROCLIMA;
Вентилационни боксове;
Котел на газ/нафта BUDERUS – 180 kW;
Термопомпен агрегат BLUE BOX, ZETA ECHOS с охладителна мощност 138 kW;
Вентилаторни конвектори AERTESI;
Таванни панелни лъчители;
Сплитове TOSHIBA.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.