„Национален център по детска онкохематология-Трансплатационен център”

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична камера, хигиенно изпълнение KWH 05, Climatech – 1 бр.;
Хладилна машина JCA-18 Climatech – 1 бр.;
Приточни ламинарани тавани OPLG Climatech – 2 бр.;
Таванни дифузори с хепа филтри SFD Climatech – 4 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и изпълнение на климатичната инсталация.