„ОББ” АД – Главно Управление, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатично оборудване CARRIER;
Вентилаторни конвектори AVO – 016;
Хладилна машина 30 GH 045, с хладилна мощност 120 kW;
Автоматика: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, проект за автоматизация и въвеждане в действие.