Офиси „Аско-Деница” Младост 2, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталция:
Климатична камера CARRIER, серия 39FD;
Система за автоматично регулиране – LANDIS & GYR;
Общ обем на климатизираният въздух 13 900 м³/ч.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в действие.