Офиси на „Омнитех” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизиране с прозоречни климатизатори CARRIER тип 38VA/42VKC, серия 51ZMB и 51ZMA.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.