Офисна сграда на „Приста Ойл”, гр. Русе

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатична инсталация с вентилаторни конвектори;
Въздушно-охлаждаема хладилна машина Climaveneta;
Нафтов водогреен котел STREBEL;
Автоматика: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.