Офис помещения на „Глобал Консултинг” ООД, гр. София

   

ОПИСАНИЕ

Климатизация с Mini VRF системи TOSHIBA с обща охлаждаща мощност 57 kW и отоплителна мощност 65 kW; Термопомпен агрегат въздух / вода с охладителна мощност 13 kW и отоплителна мощност 16 kW; Вентилаторни конвектори.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.