Офис сграда, ж.к. Х. Димитър, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Термопомпен агрегат Blue Box с хладилна мощност 500 kW и 145 броя вентилаторни конвектора Carrier.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.