Офис сграда „Камбаните” – гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини Blue Box – 2 бр. с обща мощност 1 600 kW;
Водогрейни котли BUDERUS – 2 бр. с обща мощност 2 000 kW;
Вентилаторни конвектори за четиритръбна система – 400 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.