Офис център „BSR Electronica Sofia One”, гр. София

   

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини Carrier – 2 бр. с обща хладилна мощност 2 500 kW; Вентилаторни конвектори за 4-тръбна система Carrier – 592 бр.; Рекуперативни вентилационни системи Heatex – 12 бр.; Вентилационни системи в гаражи, стълбища, асансьори и др; Ултразвукови топломери; Сплит система Toshiba; Въздуховоди от поцинкована ламарина.    

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работен проект, екзекутивна документация, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.