Предприятие за електронно оборудване ABB Bulgaria, гр. Севлиево

 

ОПИСАНИЕ

Водоохлаждащ агрегат с водноохлаждаем кондензатор Daikin, с охладителна мощност: 1 396,00 kW;
Водоохладителна кула Baltimore с мощност 1 720 kW;
Инсталация за обработка на вода за водоохладителни кули Watec;
Водогреен котел Hoval с отоплителна мощност: 1 450,00 kW;
Водогреен котел Viessmann с отоплителна мощност: 400,00 kW, помпи, разширителни съдове;
Климатични въздушни апарати на пълна рециркулация Hoval;
Топловъздушна завеса Hoval;
Монтаж на инсталация за сгъстен въздух Atlas Copco;
Инсталация за азот – азотен генератор;
Вентилационни инсталации -вентилатори, клапи, решетки;
Сплит системи Daikin;
Вентилационна камера Damvent с рекуперативен топлообменник, дебит 1 250 м³/ч;
Коминни тела;
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Модернизация на съществуващо предприятие за електронно оборудване на „АББ Авангард” АД, гр. Севлиево.
Доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.