Производствено хале и администрация „Термоинженеринг МПЗ“, гр. Божурище

 

ОПИСАНИЕ

Газов котел Buderus Logano с мощност 230 kW;
Термопомпен водоохлаждащ агрегат CARRIER с охлаждаща мощност 120,00 kW;
Вентилаторни конвектори Carrier за подов монтаж – 12 бр.;
Панелни радиатори;
Въздухоохладителни/отоплителни апарати HOVAL – 4 бр., всеки с дебит 4 900 м³/ч, отоплителна мощност 25,50 kW и охладителна 20,50 kW;
Рекуперативни блокове за вентилация – 4 бр. с общ дебит 2 240 м³/ч.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.