Сграда на „ПроКредит Банк”

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилна машина с мощност 1 000 kW;
Климатични камери – 3 бр.;
Вентилаторни конвектори – 177 броя.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка на съоръжения.