„РВД”, гр. Варна

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатично оборудване CARRIER;
Климатични камери 5 000 м³/ч;
Вентилационно оборудване TROX и RED RING;
Автоматика LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.