„РДСК” – гр. Велико Търново

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатично оборудване CARRIER;
Водогреен котел STREBEL, RU 1S–7 с мощност 390 kW;
Автоматика LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и въвеждане в действие.