„Риск Инженеринг”, с. Ястребово

 
 

ОПИСАНИЕ

Модул за пълна деаерация LOOS за парова централа.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка.