Сграда на SIЕMENS – „Дигиком”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Хладилни машини WINNER/CARRIER;
Автоматика: LANDIS & GYR.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие.