Супермаркет „CARREFOUR” в Мол „Галерия Бургас”

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизация с водоохлаждащи агрегати CIAT – 2 бр. с обща хладилна мощност 580 kW;
Вентилаторни конвектори;
Климатични вентилационни камери CIAT – 2 бр. с общ дебит въздух 78 000 m³/h;
Въздуховоди от поцинкована ламарина;
Система за сградна автоматизация BMS.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Работни чертежи, инсталиране на оборудване, изграждане на въздуховоди и тръбна мрежа, доставка и монтаж на система BMS, пуск и въвеждане в експлоатация, екзекутивни чертежи.