Търговски център „ПИКАДИЛИ”, гр. Варна

 
 

ОПИСАНИЕ

Мултисплит система TOSHIBA със 7 бр. вътрешни тела, с обща охладителна мощност 84 kW;
Покривни централи с газова отоплителна секция тип 50TJF016 – 3 бр., всяка с охладителна мощност 52 kW;
Водогреен котел на природна газ с отоплителна мощност 260 kW.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж и пуск в действие.