Търговски център „Практикер”, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Водоохлаждащ агрегат CARRIER 30 GX 122 с охладителна мощност: 420,00 kW – 1 бр.;
Вентилаторни конвектори за открит стенен монтаж – 9 бр.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка и монтаж на ОВК оборудване, включително и всички видове СМР.