Търговски център „Mr. Bricolage”, Люлин, гр. София

 
 

ОПИСАНИЕ

Покривни климатични централи 48 GT CARRIER, с общ дебит въздух 90 000 м³/ч – 4 бр.;
Водоохлаждащ агрегат 30 RА 060 CARRIER.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Доставка, монтаж и пуск на климатична инсталация.