БТК Дейта център, гр. Каспичан

 
 

ОПИСАНИЕ

Климатизация на сървърни помещения, комуникационни зали, трафопост, UPS зали с прецизни климатизатори тип Close Control на Liebert Hiross и сплит системи Fujitsu.
Сървърни помещения и комуникационни зали:
– 12 бр. прецизни климатизатори с охладителна мощност 12х45,00 kW;
– 2 бр. прецизни климатизатори с охладителна мощност 2х28,00 kW;
– 4 бр. прецизни климатизатори с охладителна мощност 4х27,00 kW;
– 2 бр. прецизни климатизатори с охладителна мощност 2х23,00 kW;
– 5 бр. сплит системи с охладителна мощност 5х4,00 kW;
– 2 бр. рекуперативни вентилационни блока – 2х1 000 м³/ч;
– Смукателна вентилационна система с дебит 11 200 м³/ч;
Трафопост, UPS зали и помещения ел. табла:
– 4 бр. прецизни климатизатори с охладителна мощност 4х45,00 kW;
– 5 бр. сплит системи с охладителна мощност 5х4.00 kW;
– Смукателна вентилационна система с дебит 1 340 м³/ч;
– Смукателни вентилатори – 6 бр. с дебит 6х3 960 м³/ч.

 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, монтаж и пуск в експлоатация.