Хотел „Родина”, гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Автоматизация на абонатна станция: Landis&Staefa.
 
 

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация.