Хотел „Родина”, гр. София

 

ОПИСАНИЕ

Водоохлаждащ агрегат Carrier с капацитет 158 kW;
Вентилаторни конвектори Carrier: 130 бр.

ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ

Проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.